Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


63. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 6. 2013


č. 381/RMČ/2013


k návrhu na zrušení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce kotelny v budově Úřadu MČ Praha 14"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


protokol z jednání hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce kotelny v budově Úřadu MČ Praha 14"

II. r o z h o d l a


o zrušení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce kotelny v budově Úřadu MČ Praha 14"


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu "Rekonstrukce kotelny v budově Úřadu MČ Praha 14" o zrušení výběrového řízeníT: 21. 6. 2013


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ, OPKČ