Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


63. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 6. 2013


č. 383/RMČ/2013


k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce "Z© Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - dodávka elektrického konvektomatu"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce "Z© Chvaletická, č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - dodávka elektrického konvektomatu"


II. j m e n u j e


hodnotící komisi k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce "Z© Chvaletická, č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - dodávka elektrického konvektomatu", jejíľ členové jsou uvedeni v příloze č. 3 - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. zajistit zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce "Z© Chvaletická, č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - dodávka elektrického konvektomatu"

T: 20. 6. 2013

2. seznámit členy hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce "Z© Chvaletická, č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - dodávka elektrického konvektomatu" s jejich jmenováním

T: 26. 6. 2013


3. seznámit Radu městské části Praha 14 s vyhodnocením veřejné zakázky malého rozsahu "Z© Chvaletická, č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - dodávka elektrického konvektomatu"

T: 29. 7. 2013

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŘE©, členové komise