Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


63. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 6. 2013


č. 387/RMČ/2013


k návrhu na ukončení pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku parc. č. 102, v k. ú. KyjeRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


1. s ukončením nájemní smlouvy č.j. 99/OSM/0058 ze dne 29. 4. 1999 s panem Ladislavem Drahotou, bytem Za Rokytkou 36/3, Praha 9, dohodou


2. se zveřejněním záměru na pronájem pozemku parc. č. 102, k. ú. Kyje, mezi MČ P14 a novým nájemcem - panem Štěpánem Drahotou, bytem Za Rokytkou 36/3, Praha 9


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. sdělit žadateli stanovisko Rady MČ Praha 14


2. zajistit zveřejnění záměru na pronájem pozemku parc. č. 102, k. ú. Kyje s panem Štěpánem Drahotou


T: 10. 7. 2013


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI