Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


63. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 6. 2013


č. 388/RMČ/2013


k návrhu na revokaci usnesení č. 226/RMČ/2013 - uzavření nájemní smlouvy na pronájem části plochy bytového domu Kardašovská 670, k. ú. Hloubětín, za účelem umístění reklamního banneruRada městské části Praha 14I. r e v o k u j e


usnesení č. 226/RMČ/2013 v plném rozsahuBc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


 
Na vědomí: OSMI