Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


63. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 6. 2013


č. 389/RMČ/2013


k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění plynárenského zařízení do pozemků parc. č. 2578/1, parc. č. 2578/5 a parc. č. 2779/1, k. ú. KyjeRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene umístění plynárenského zařízení do pozemků parc. č. 2578/1, parc. č. 2578/5 a parc. č. 2779/1, k. ú. Kyje se společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. se sídlem U Plynárny 500, Praha 4, za cenu 66 700 Kč bez DPH


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění plynárenského zařízení do pozemků parc. č. 2578/1, parc. č. 2578/5 a parc. č. 2779/1, k. ú. Kyje se společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s.


T: 31. 7. 2013
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI