Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


63. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 6. 2013


č. 390/RMČ/2013


ke zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 93/1, o výměře 15 m 2 v k. ú. Černý Most za účelem umístění a provozování stánku s rychlým občerstvenímRada městské části Praha 14I. n e s o u h l a s í


se zveřejněním adresného záměru na pronájmem části pozemku parc. č. 93/1 o výměře cca 15 m 2 v k. ú. Černý Most mezi MČ Praha 14 a spol. Hermes Invest, s. r. o., se sídlem Lhotákova 2421/2, Praha 8


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


seznámit žadatele s rozhodnutím Rady MČ Praha 14


T: 17. 6. 2013Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI