Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


63. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 6. 2013


č. 391/RMČ/2013


k návrhu na uzavření smlouvy o realizaci projektu Komunitní prevence kybernetické kriminality "PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE 2013" v rámci grantu hl. m. Prahy pro oblast prevence kriminality na rok 2013Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o realizaci projektu Komunitní prevence kybernetické kriminality "PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE 2013" v rámci grantu hl. m. Prahy pro oblast prevence kriminality na rok 2013 mezi městskou částí Praha 14 a Národním centrem bezpečného internetu dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Mgr. Aleši Kudovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit podpis smlouvy dle přílohy č. 1


T: 26. 6. 2013

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Aleš Kuda
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ