Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


63. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 6. 2013


č. 392/RMČ/2013


k návrhu na uzavření smlouvy o poskytování kvalifikovaných časových razítek, rámcové smlouvy a mandátní smlouvy se společností eIdentity a. s.Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření smlouvy o poskytování kvalifikovaných časových razítek, rámcové smlouvy a mandátní smlouvy na dobu jednoho roku mezi městskou částí Praha 14 a společností eIdentity a. s. dle příloh č. 1, 2 a 3 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Mgr. Aleši Kudovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o poskytování kvalifikovaných časových razítek, rámcové smlouvy a mandátní smlouvy dle příloh č. 1, 2 a 3 mezi městskou částí Praha 14 a společností eIdentity a. s.


T: 30. 6. 2013
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Aleš Kuda
Na vědomí: KT - OIT, OŘEŠ, OPKČ