Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 4. 2014


č. 204/RMČ/2014


k návrhu na revokaci části usnesení č. 98/RMČ/2014 ze dne 24. 2. 2014Rada městské části Praha 14I. r e v o k u j e


část usnesení č. 98/RMČ/2014 ze dne 24. 2. 2014 o podání výpovědi z nájmu bytu z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 2288 odst. 1, písm. a) obč. zákoníku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat obchodní společnost Správa majetku Praha 14, a . s. o revokaci části usnesení č. 98/RMČ/2014 ze dne 24. 2. 2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 30. 4. 2014


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS