Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 4. 2014

č. 206/RMČ/2014

 

k návrhu ke schválení "Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14 pro léta 2014 - 2024"


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

"Strategii pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14 pro léta 2014 - 2024" dle přílohy č. 1

 

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

Provede: Praha 14 kulturní