Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 4. 2014


č. 207/RMČ/2014


k návrhu na přijetí finančního daru od sponzora pro zajištění kampaně "Den Země na Praze 14"Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s přijetím daru na kampaň "Den Země na Praze 14" od obchodní společnosti Play games, a. s.


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


uzavřít darovací smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení

T: 10. 4. 2014
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OSPK, OPKČ