Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 4. 2014


č. 208/RMČ/2014


k návrhu na přijetí finančního daru na úhradu finančních nákladů souvisejících s organizačním zajištěním plesu městské části Praha 14 a Policie ČRRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s přijetím finančního daru v celkové výši 3.000 Kč od starosty Bc. Radka Vondry


II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit podepsání darovací smlouvy

T: 10. 4. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Michaela Všetečková
Na vědomí: Bc. Michaela Všetečková, OPKČ