Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 4. 2014


č. 209/RMČ/2014


k návrhu na souhlas s přijetím dvou peněžitých darů v celkové výši 14.500 Kč určených na rozšíření horolezecké stěny v ZŠ ChvaletickáRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s přijetím dvou peněžitých darů v celkové výši 14.500 Kč určených na rozšíření horolezecké stěny v ZŠ Chvaletická od sponzorů - p. Tomáš Roštík (4.500 Kč) a OS při ZŠ Lehovec (10.000 Kč)


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


seznámit Mgr. Josefa Knepra, ředitele Základní školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 s udělením souhlasu k přijetí dvou peněžitých darů v celkové výši 14.500 Kč určených na rozšíření horolezecké stěny

T: 14. 4. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, ZŠ Chvaletická