Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 4. 2014


č. 211/RMČ/2014


k návrhu na 3. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


3. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014

schválený rozpočet

příjmy 241.476,00 tis. Kč

výdaje 303.437,20 tis. Kč

financování 61.961,20 tis. Kč

rozpočet po 2. rozpočtovém opatření k 17. 3. 2014

příjmy 242.988,30 tis. Kč

výdaje 327.423,10 tis. Kč

financování 84.434,80 tis. Kč


rozpočet po 3. rozpočtovém opatření k 31. 3. 2014

příjmy 242.988,30 tis. Kč

výdaje 327.423,10 tis. Kč

financování 84.434,80 tis. Kč

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 24. 6. 2014
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ