Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 4. 2014


č. 214/RMČ/2014


k návrhu na zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 2588/1, k. ú. Hloubětín, společnosti RoBiN OIL, s. r. o.Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 2588/1, k. ú. Hloubětín, o výměře cca 110 m 2 , zastavěné ČSPH společnosti RoBiN OIL, s. r. o. za cenu 500 Kč/m 2 /rok


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 2588/1, k. ú. Hloubětín, zastavěné ČSPH společnosti RoBiN OIL, s. r. o. za cenu 500 Kč/m 2 /rok na dobu 15 dnů

T: 15. 4. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI