Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 4. 2014


č. 215/RMČ/2014


k návrhu na zahájení zjednodušeného podlimitního řízení k veřejné zakázce na dodávky pro realizaci akce "Zastínění jihozápadní fasády budovy Úřadu MČ Praha 14"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení zjednodušeného podlimitního řízení k veřejné zakázce na dodávky pro realizaci akce "Zastínění jihozápadní fasády budovy Úřadu MČ Praha 14"


2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na dodávky pro realizaci akce "Zastínění jihozápadní fasády budovy Úřadu MČ Praha 14", zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


II. j m e n u j e


hodnotící komisi k veřejné zakázce na dodávky pro realizaci akce "Zastínění jihozápadní fasády budovy Úřadu MČ Praha 14", zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení, jejíž členové jsou uvedeni v příloze č. 3 - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit zahájení zjednodušeného podlimitního řízení k veřejné zakázce na dodávky pro realizaci akce "Zastínění jihozápadní fasády budovy Úřadu MČ Praha 14"

T: 31. 4. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OPKČ, OŘEŠ