Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


90. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 8. 2014


č. 458/RMČ/2014


k návrhu na souhlas s uzavřením splátkového kalendáře popřípadě s prominutím nedoplatku za vyúčtování služeb za rok 2013 za prostor v 1. podzemním a v 1. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením splátkového kalendáře k úhradě nedoplatku za vyúčtování služeb za období od 1. 1. 2013 do 31. 5. 2013 za užívání prostoru v 1. podzemním a v 1. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky Správy majetku Praha 14 a . s., uzavření splátkového kalendáře k úhradě nedoplatku za vyúčtování služeb za období od 1. 1. 2013 do 31. 5. 2013 za užívání prostoru v 1. podzemním a v 1. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


T: 29. 8. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSMI