Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


90. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 8. 2014


č. 459/RMČ/2014


ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2014Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2014


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předložit zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2014 Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 30. 9. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS