Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


90. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 8. 2014


č. 461/RMČ/2014


k návrhu na schválení odměny řediteli příspěvkové organizace Praha 14 kulturníRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


odměnu řediteli příspěvkové organizace Praha 14 kulturní dle důvodové zprávy - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit realizaci výše uvedeného rozhodnutí

T: 30. 8. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: PO Praha 14 kulturní, OŘEŠ, KT