Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


90. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 8. 2014


č. 464/RMČ/2014


k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za II. pololetí školního roku 2013/2014 z hlavní činnostiRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s vyplacením odměn ředitelům základních a mateřských škol za II. pololetí školního roku 2013/2014 z hlavní činnosti a za mimořádnou událost

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


seznámit ředitele ZŠ a MŠ s výší poskytnuté odměny za II. pololetí školního roku 2013/2014 z hlavní činnosti a za mimořádnou událost


T: 11. 8. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ