Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


90. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 8. 2014


č. 467/RMČ/2014


k uzavření smlouvy o výpůjčce s TJ Slavoj Tesla Hloubětín na plochu pro potřeby turistického oddíluRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o výpůjčce na část pozemků parc. č. 1780/2 a 1781/1 v k. ú. Hloubětín o výměře 300 m 2 (pozemek pod budovou klubovny ( 87 m 2 ) a okolní plocha ( 213 m 2 ) sloužící pro hry s možností vybudování dřevníku a WC) na dobu dvou let s TJ Slavoj Tesla Hloubětín, se sídlem Hloubětínská 80/38, Praha 9

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


s uzavřením smlouvy o výpůjčce na část pozemků parc. č. 1780/2 a 1781/1 v k. ú. Hloubětín o výměře 300 m 2 (pozemek pod budovou klubovny ( 87 m 2 ) a okolní plocha ( 213 m 2 ) sloužící pro hry s možností vybudování dřevníku a WC) na dobu dvou let s TJ Slavoj Tesla Hloubětín, se sídlem Hloubětínská 80/38, Praha 9

T: 10. 8. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI