Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


90. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 8. 2014


č. 468/RMČ/2014


k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky komunikačního kabelu do pozemků parc. č. 566/73, 566/75, 566/78, 566/80 a 566/87, v k. ú. Hloubětín, se společností T- Mobile Czech Republic a. s.Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky komunikačního kabelu do pozemků parc. č. 566/73, 566/75, 566/78, 566/80 a 566/87, v k. ú. Hloubětín, se společností T- Mobile Czech Republic a. s., se sídlem Tomíčkova 1, Praha 4, za cenu 257473 Kč včetně DPH

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky komunikačního kabelu do pozemků parc. č. 566/73, 566/75, 566/78, 566/80 a 566/87, v k. ú. Hloubětín, se společností T- Mobile Czech Republic a. s.

T: 15. 9. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ