Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


90. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 8. 2014


č. 469/RMČ/2014


k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky komunikačního kabelu do pozemků parc. č. 2578/1, 2578/3, 2578/5, 2579/1, 2779/1 a PK 291/1,v k. ú. Kyje, se společností T- Mobile Czech Republic a. s.Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky komunikačního kabelu do pozemků parc. č. 2578/1, 2578/3, 2578/5, 2579/1, 2779/1 a PK 291/1,v k. ú. Kyje, se společností T- Mobile Czech Republic a. s., se sídlem Tomíčkova 1, Praha 4, za cenu 257473 Kč včetně DPH

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky komunikačního kabelu do pozemků parc. č. 2578/1, 2578/3, 2578/5, 2579/1, 2779/1 a PK 291/1,v k. ú. Kyje, se společností T- Mobile Czech Republic a. s.


T: 15. 9. 2014


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ