Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

90. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 8. 2014

č. 471/RMČ/2014

 

k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0351/2013/OSMI/1050 ze dne 17. 10. 2013 na realizaci projektu "Energetická úspora budovy M© ©ebelova a M© Zelenečská"

 

Rada městské části Praha 14

 

I.  s c h v a l u j e

 

uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0351/2013/OSMI/1050 ze dne 17. 10. 2013 na realizaci       projektu "Energetická úspora budovy M© ©ebelova a M© Zelenečská"

 

II.  u k l á d á

 Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

 

zajistit uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0351/2013/OSMI/1050 ze dne 17. 10. 2013 na realizaci projektu "Energetická úspora budovy M© ©ebelova a M© Zelenečská"

 

           T: 31. 8. 2014

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí : OSMI, OŘE©