Městská část Praha 14
Rada městské části

Usnesení

90. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 8. 2014

č. 472/RMČ/2014

 

 

k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0174/2013/OSMI/1050 ze dne 27. 5. 2013 na realizaci projektu "Energetická úspora budovy MŠ Generála Janouška"

Rada městské části Praha 14

I.    s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0174/2013/OSMI/1050 ze dne 27. 5. 2013 na realizaci projektu "Energetická úspora budovy MŠ Generála Janouška"

II.   u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0174/2013/OSMI/1050 ze dne 27. 5. 2013 na realizaci projektu "Energetická úspora budovy MŠ Generála Janouška"

T: 10. 8. 2014

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí : OSMI, OŘEŠ