Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

 

90. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 8. 2014

 

č. 473/RMČ/2014

 

k uzavření nájemní smlouvy na pronájem budovy č. ev. 332 a pozemku parc. č. 1640/16 v k. ú. Hloubětín

Rada městské části Praha 14

I.    s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem budovy č. ev. 332 na pozemku parc. č. 1640/20 včetně pozemku a pozemku parc. č. 1640/16 vše v k. ú. Hloubětín společnosti SP Černý Most, s. r. o. se sídlem Bratří Venclíků 1072, Praha 9 od 7. 8. 2014 na dobu 3 let

II.   u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem budovy č. ev. 332 na pozemku parc. č. 1640/20 včetně pozemku a pozemku parc. č. 1640/16 vše v k. ú. Hloubětín společnosti SP Černý Most, s. r. o.

T: 7. 8. 2014

 

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí : OSMI, OŘEŠ