Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

90. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 8. 2014

 

č. 475/RMČ/2014

 

k zahájení jednacího řízení bez uveřejnění v návaznosti na soutěž o návrh dle ustanovení § 23 odst. 6 ve spojení s ustanovením § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k veřejné zakázce na služby "Projekční práce na projektu Komunitní centrum Hloubětínská 55"

 

Rada městské části Praha 14

I.   s c h v a l u j e

1.  zahájení jednacího řízení bez uveřejnění v návaznosti na soutěž o návrh dle ustanovení   § 23 odst. 6 ve spojení s ustanovením § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k veřejné zakázce na služby "Projekční práce na projektu Komunitní centrum Hloubětínská 55"

2.  zadávací dokumentaci k jednacímu řízení bez uveřejnění k veřejné zakázce na služby "Projekční práce na projektu Komunitní centrum Hloubětínská 55" s tím, že kritériím  hodnocení budou přiřazeny následující váhy:  

           a) Umístění v soutěži o návrh - váha 30%

           b) Nabídková cena bez DPH      - váha 10%

           c) Energetická náročnost budovy   - váha 60%

 

II.   j m e n u j e

k jednacímu řízení bez uveřejnění k veřejné zakázce na služby "Projekční práce n projektu Komunitní centrum Hloubětínská 55" hodnotící komisi dle přílohy č. 2 ( pouz v tiskové podobě )

 

III.   u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit zahájení jednacího řízení bez uveřejnění v návaznosti na soutěž o návrh dle ustanovení § 23 odst. 6 ve spojení s ustanovením § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k veřejné zakázce na služby "Projekční práce na projektu Komunitní centrum Hloubětínská 55"                                       

T: 31. 8. 2014

 

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí : OSMI, OŘEŠ, KS OÚR