Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


96. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 11. 2014


č. 627/RMČ/2014


k návrhu na 16. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


16. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014

schválený rozpočet

příjmy 241.476,00 tis. Kč

výdaje 303.437,20 tis. Kč

financování 61.961,20 tis. Kč

rozpočet po 15. rozpočtovém opatření k 13. 10. 2014

příjmy 305.365,30 tis. Kč

výdaje 383.284,30 tis. Kč

financování 77.919,00 tis. Kč


rozpočet po 16. rozpočtovém opatření k 24. 10. 2014

příjmy 305.365,30 tis. Kč

výdaje 383.284,30 tis. Kč

financování 77.919,00 tis. Kč

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 11/2014

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ