Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


96. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 11. 2014


č. 628/RMČ/2014


k souhlasu se změnami v položkovém čerpání finančních prostředků z dotace na poskytování sociálních a návazných služeb v grantovém programu "oblast 1 - sociální a návazné služby 2013-2014"Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


změnu čerpání dotace dle žádosti Sdružení na pomoc dětem s handicapy - Nízkoprahový klub Pacifik, Centrum denních služeb v KC Motýlek, příloha č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit informování příjemců dotace o schválených změnách


T: 7. 11. 2014Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ, KS