Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


96. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 11. 2014


č. 629/RMČ/2014


k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Mateřské školy Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766, příspěvková organizaceRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


převod finančních prostředků ve výši 240. 000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu Mateřské školy Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766, příspěvková organizace

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit převod finančních prostředků ve výši 240. 000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu Mateřské školy Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766, příspěvková organizace


T: 14. 11. 2014

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, MŠ Korálek Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766