Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


96. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 11. 2014


č. 630/RMČ/2014


k návrhu na stanovení počtu členů školských rad v základních školách zřizovaných městskou částí Praha 14 a schválení Volebního řádu školské radyRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s počtem 6 členů školských rad v základních školách zřizovaných městskou částí Praha 14


II. s c h v a l u j e


předložený Volební řád školské rady dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


seznámit s počtem členů školských rad a schváleným Volebním řádem školské rady ředitele základních škol

T: 14. 11. 2014
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, ředitelé ZŠ