Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


96. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 11. 2014


č. 631/RMČ/2014


k zajištění objednávek projektových prací k realizaci rekonstrukce elektrorozvodů ve školských budováchRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


odeslání objednávek na projektové práce související s rekonstrukcí elektrorozvodů ve školských budovách s projektanty, kteří předložili na základě poptávky cenově nejnižší nabídku, příloha č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit na základě odeslání objednávek zahájení projektových prací k realizaci rekonstrukce elektrorozvodů ve školských budovách projektantům, kteří předložili na základě poptávky cenově nejnižší nabídku


T: 30. 11. 2014

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ