Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


96. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 11. 2014


č. 632/RMČ/2014


k návrhu k podání žádosti pro poskytnutí účelové dotace z rozpočtu HMP na realizaci protidrogové politiky městských částí "Zdravé město Praha 2015"Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


návrh k podání žádosti pro poskytnutí účelové dotace z rozpočtu HMP na realizaci protidrogové politiky městských částí "Zdravé město Praha 2015"

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


podat žádost pro poskytnutí účelové dotace z rozpočtu HMP na realizaci protidrogové politiky


T: 3. 11. 2014Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSVZ