Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


96. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 11. 2014


č. 633/RMČ/2014


k souhlasu k zahraniční pracovní cestěRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


zahraniční pracovní cestu projektové manažerky Bc. Michaely Pokorné, projektového koordinátora Mgr. Pavla Šíleného, vedoucího OSVZ Mgr. Davida Beňáka a vedoucí OPKČ Mgr. Evy Koplíkové do města Vídeň v termínu 23. - 27. listopadu 2014 v rámci projektu SMART Training Network for Innovation and Entrepreneurship in Emerging Sustainable Economic Sectors (i.e. SMART), ve které je městská část Praha 14 jako partner


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


 
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ, OHS