Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


96. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 11. 2014


č. 634/RMČ/2014


k udělení souhlasu s uvedením objektu městské části Praha 14 Vlčkova 1067/12, Praha 9, jako sídla ústavu Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z. ú.Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uvedením objektu městské části Praha 14 Vlčkova 1067/12, Praha 9, jako sídla ústavu Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z. ú.


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


sdělit stanovisko Rady městské části Praha 14 ústavu Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z. ú.T: 28. 11. 2014
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI