Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


96. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 11. 2014


č. 635/RMČ/2014


k zahájení veřejné zakázky na stavební práce "Snížení energetické náročnosti budov MŠ v ulici Vybíralova č. p. 967, 968 a 969 - Praha 14", zadávané formou otevřeného zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném zněníRada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e


1. zahájení veřejné zakázky na stavební práce "Snížení energetické náročnosti budov MŠ v ulici Vybíralova č. p. 967, 968 a 969 - Praha 14", zadávané formou otevřeného zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění


2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce "Snížení energetické náročnosti budov MŠ v ulici Vybíralova č. p. 967, 968 a 969 - Praha 14", zadávané formou otevřeného zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění


II. j m e n u j e


komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě k veřejné zakázce na stavební práce "Snížení energetické náročnosti budov MŠ v ulici Vybíralova č. p. 967, 968 a 969 - Praha 14", zadávané formou otevřeného zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit zahájení veřejné zakázky na stavební práce "Snížení energetické náročnosti budov MŠ v ulici Vybíralova č. p. 967, 968 a 969 - Praha 14", zadávané formou otevřeného zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

T: 30. 11. 2014Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ