Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


96. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 11. 2014


č. 636/RMČ/2014


k návrhu na zrušení veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 749, Bobkova ul., Praha 9Rada městské části Praha 14


I. r u š í


veřejnou soutěž formou licitace na pronájem bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 749, Bobkova ul., Praha 9


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit zveřejnění záměru na pronájem bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 749, Bobkova ul., Praha 9 ve veřejné soutěži formou licitace s podmínkou odkoupení pohledávky a se smluvním nájemným za první měsíc nájmu bytuT: 31. 1. 2015

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS