Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


96. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 11. 2014


č. 637/RMČ/2014


k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 695, nám. Plk. Vlčka, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


výsledek veřejné soutěže formou licitace na byt o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 695, nám. Plk. Vlčka, Praha 9, uskutečněné dne 6. 10. 2014, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. s c h v a l u j e


vítěze veřejné soutěže formou licitace na pronájem bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 695, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 s podmínkou odkoupení pohledávky a se smluvním nájemným ve vydražené výši, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a . s. a budoucím nájemcem na užívání bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 695, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 s podmínkou odkoupení pohledávky ve výši 319.657 Kč a se smluvním nájemným za první měsíc nájmu bytu ve výši 450.000 Kč


T: 31. 12. 2014Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS, vítěz VSFL