Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


96. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 11. 2014


č. 638/RMČ/2014


k návrhu na revokaci bodu II. usnesení č. 261/RMČ/2014 ze dne 5. 5. 2014

uzavření dohody o uznání dluhu formou notářského zápisuRada městské části Praha 14


I. r e v o k u j e


bod II. usnesení č. 261/RMČ/2014 ze dne 5. 5. 2014 souhlas s uzavřením dohody o uznání dluhu formou notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti v souladu se Zásadami městské části Praha 14 k vymáhání pohledávek u bytů a prostor sloužících k podnikání ze dne 15. 2. 2014

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat Správu majetku Praha 14, a . s. o revokaci bodu II. usnesení č. 261/RMČ/2014 ze dne 5. 5. 2014


T: 15. 11. 2014Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS