Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


96. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 11. 2014


č. 643/RMČ/2014


k informaci o provedené kontrole výkonu přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikáníRada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


informaci o výsledku provedené kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


 
Na vědomí: ŽO, KT