Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2014


č. 691/RMČ/2014


k žádosti na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s obnovou nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 na dobu určitou půl roku za podmínky úhrady celé dlužné částky do 22. 12. 2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat žadatele o souhlasu s obnovou nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 na dobu určitou půl roku za podmínky úhrady celé dlužné částky do 22. 12. 2014

T: 31. 12. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS, nájemce