Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2014


č. 694/RMČ/2014


k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 845, ul. Gen. Janouška, Praha 9



Rada městské části Praha 14



I. s c h v a l u j e


obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 845, ul. Gen. Janouška, Praha 9 na dobu určitou 1 rok, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 845, ul. Gen. Janouška, Praha 9 na dobu určitou 1 rok

T: 31. 1. 2015

















Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14



Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS, nájemce