Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2014


č. 697/RMČ/2014


k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s řešením bytové situace občanů městské části Praha 14, tj. s přidělením bytu o velikosti

3 + 1 v č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, Praha 9, za podmínky vrácení stávajícího bytu, na dobu neurčitou dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní

společností Správa majetku Praha 14, a . s. a budoucím nájemcem na užívání bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, Praha 9, na dobu neurčitou, za podmínky vrácení bytu stávajícího

T: 28. 2. 2015
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS