Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2014


č. 698/RMČ/2014


k návrhu na prodloužení užívání poskytnutého přístřeší formou bytu v č. p. 497,

ul. Slévačská, Praha 9Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


prodloužení užívání poskytnutého přístřeší formou bytu v č. p. 497, ul. Slévačská, Praha 9 na dobu určitou 1 rok, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat žadatele o souhlasu s poskytnutím užívání přístřeší formou bytu v č. p. 497, ul. Slévačská, Praha 9 na dobu určitou 1 rok s možností dalšího prodloužení

T: 14. 1. 2015Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS