Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2014


č. 699/RMČ/2014


k žádosti o prominutí poplatků z prodleníRada městské části Praha 14I. n e s o u h l a s í


s prominutím poplatků z prodlení dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat žadatele o nesouhlasu s prominutím poplatků z prodlení dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


T: 5. 1. 2015
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS