Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2014


č. 701/RMČ/2014


k návrhu na souhlas s umístěním sídla pro nově zakládající společnost
do prostoru v objektu č. p. 1133 ulice Ronešova, Praha 9Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s umístěním sídla pro nově zakládající společnost do prostoru o celkové výměře 27,26 m 2 v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 1133 ul. Ronešova, Praha 9, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s., o odsouhlasení umístění sídla pro nově zakládající
společnost do prostoru v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 1133 ul. Ronešova, Praha 9T: 15. 1. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSMI, nájemce