Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2014


č. 702/RMČ/2014


k návrhu na schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 744 ulice Maňákova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízeníRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s pronájmem prostoru sloužícího podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 744 ulice Maňákova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky Správy majetku Praha 14, a . s., uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 744 ulice Maňákova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podoběT: 31. 1. 2015
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSMI