Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2014


č. 703/RMČ/2014


k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prostor sloužící podnikání v objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


pořadí nabídek určených hodnotící komisí ve výběrovém řízení konaném dne 10. 12. 2014

II. s c h v a l u j e


vítěze výběrového řízení a uzavření smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky Správy majetku Praha 14, a . s., uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podoběT: 31. 1. 2015
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSMI