Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2014


č. 705/RMČ/2014


k návrhu na určení zástupce a náhradníka za zástupce městské části Praha 14 na jednání shromáždění společenství vlastníků jednotekRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s určením zástupce a náhradníka za zástupce městské části Praha 14 k zastupování městské části Praha 14 na shromáždění společenství vlastníků jednotek dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usneseníBc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14


 

PŘÍLOHA č. 1
k usnesení Rady m. č. Praha 14
č. 705/RMČ/2014 ze dne 15. 12. 2014

Zástupce Městské části Praha 14 na jednání shromáždění vlastníků jednotek od 1. 1. 2015:

JIŘÍ ZAJAC.

Náhradník za zástupce Městské části Praha 14 na jednání shromáždění vlastníků jednotek od 1. 1. 2015:

DRAHOMÍRA TOMÁŠOVÁ.