Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2014


č. 708/RMČ/2014


k návrhu na změnu složení Strategického týmu pro řízení a rozvoj MČ Praha 14

(dále jen STRR)Rada městské části Praha 14I. u v o l ň u j e


Mgr. Aleše Kudu, bývalého 2. zástupce starosty městské části Praha 14 z členství v STRR

II. j m e n u j e


Jiřího Zajace, 2. zástupce starosty městské části Praha 14

Mgr. Irenu Kolmanovou, uvolněnou členku Rady městské části Praha 14


členy STRR MČ Praha 14


III. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


informovat výše jmenované o rozhodnutí Rady městské části Praha 14

T: 17. 12. 2014


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: členové STRR